Türkmenbaşy halkara howa menziliniň web sahypasyna hoş geldiňiz!

SORAG-JOGAP: (+993 243) 3-00-10

Biz bilen aragatnaşyk saklaň!

HOWA GATNAWLARYNYŇ REJESI

DUŞENBE

 • Aşgabat rejesi: Т5-242
  Üçýan wagty: 08:40
  Gonýan wagty: 09:40
 • Moskwa rejesi: S7-3238
  Üçýan wagty: 10:05
  Gonýan wagty: 13:35
 • Aşgabat rejesi:: Т5-248
  Üçýan wagty: 20:10
  Gonýan wagty: 21:10

SIŞENBE

 • Aşgabat rejesi: Т5-242
  Üçýan wagty: 08:40
  Gonýan wagty: 09:40
 • Daşoguz rejesi: Т5-236
  Üçýan wagty: 14:00
  Gonýan wagtyа: 15:00
 • Istanbul rejesi: THY-397
  Üçýan wagty: 17:25
  Gonýan wagtyа: 20:00
 • Aşgabat rejesi: Т5-248
  Üçýan wagty: 20:10
  Gonýan wagty: 21:10

ÇARŞENBE

 • Minsk rejesi: BRU-746
  Üçýan wagty: 05:45
  Gonýan wagty: 10:05
 • Aşgabat rejesi: Т5-242
  Üçýan wagty: 08:40
  Gonýan wagty: 09:40
 • Aşgabat rejesi: Т5-248
  Üçýan wagty: 20:10
  Gonýan wagty: 21:10

PENŞENBE

 • Aşgabat rejesi: Т5-242
  Üçýan wagty: 08:40
  Gonýan wagty: 09:40
 • Moskwa rejesi: S7-3238
  Üçýan wagty: 10:05
  Gonýan wagty: 13:35
 • Istanbul rejesi: THY-397
  Üçýan wagty: 17:25
  Gonýan wagtyа: 20:00
 • Aşgabat rejesi: Т5-248
  Üçýan wagty: 20:10
  Gonýan wagty: 21:10

ANNA

 • Aşgabat rejesi: Т5-242
  Üçýan wagty: 08:40
  Gonýan wagty: 09:40
 • Daşoguz rejesi: T5-236
  Üçýan wagty: 14:00
  Gonýan wagty: 15:00
 • Aşgabat rejesi: Т5-248
  Üçýan wagty: 20:10
  Gonýan wagty: 21:10
 • Aşgabat rejesi: Т5-250
  Üçýan wagty: 22:00
  Gonýan wagty: 23:00

ŞENBE

 • Aşgabat rejesi: Т5-242
  Üçýan wagty: 08:40
  Gonýan wagty: 09:40
 • Aşgabat rejesi: T5-248
  Üçýan wagty: 20:10
  Gonýan wagty: 21:10

ÝEKŞENBE

 • Aşgabat rejesi: Т5-242
  Üçýan wagty: 08:40
  Gonýan wagty: 09:40
 • Aşgabat rejesi: Т5-248
  Üçýan wagty: 20:10
  Gonýan wagty: 21:10

PrezentasiÝa

Türkmenistanyň Prezidentiniň “Awaza milli syýahatçylyk zolagy” baradaky Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenbaşy şäheriniň howa menziliniň toplumy 2010-njy ýylda guruldy.

Aşakdaky baglanşyga basyp, has jikme-jik tanşyp bilersiňiz

745000

Perronyň meýdany m.kw

800

Sagatda ýolagçylara hyzmat etmeklik

3500

Uçuş-gonuş zolagy m

17689

Ýuk daşamalar kg

SURATLAR


ÝolagÇylar ÜÇin maglumat


Türkmenistanyň Prezidentiniň “Awaza milli syýahatçylyk zolagy” baradaky Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenbaşy şäheriniň howa menziliniň toplumy 2010-njy ýylda guruldy

TanyŞ boluŇ

TürkmenbaŞy halkara howa menziline gonýan daşary Ýurt awiakompaniÝalar

Awiakompaniýanyň ady

 • Cargolux
 • Air Cargo Global
 • Kalitta Air
 • Volga-Dnepr
 • Aviacon Zitotrans
 • Abakan Air
 • Air Alliance
 • Antonow Design
 • Valan Air
 • Cavok Air
 • Motor Sich
 • Rada Airlines
 • Silkway Airlines
 • Vim Avia
 • Airtranscargo

Degişli ýurdy

 • Luksenburg
 • Slowakiýa
 • ABŞ
 • Rusiýa
 • Rusiýa
 • Rusiýa
 • Ukraina
 • Ukraina
 • Moldowa
 • Ukraina
 • Ukraina
 • Belarusiýa
 • Azerbaýjan
 • Rusiýa
 • Moldowa

Howa gämisiniň görnüşleri

 • B-744 B-748
 • B-744
 • B-744
 • AN-124 IL-76
 • IL-76
 • IL-76
 • AN-12
 • AN-124
 • MI-8 AN-26
 • AN-72 AN-74 AN-12
 • AN-74 AN-12
 • IL-62
 • IL-76/li>
 • B-777 A-320
 • B-747

745000, Balkan welaýaty,Türkmenbaşy ş., Awaza etraby, Aeroport şäherçesi, Türkmenbaşy halkara howa menzili.

Kanselýariýanyň: +993 (243) 3-00-01 (UTC+05:00/09:00-18.00)

Şertnamalar bölümi: +993 (243) 7-26-14 (UTC+05:00/09:00-18.00)

Dispetçerlik gullugy: +993 (243) 3-00-04 (24/7)

AÖDG: +993 (243) 3-03-18 (24/7)

Baş dispetçer: +993 (243) 3-01-00 (UTC+05:00/09:00-18.00)

Aeroportyň başlygy: +993 (243) 3-00-00 (UTC+05:00/09:00-20.00)