Türkmenbaşy halkara howa menziliniň web sahypasyna hoş geldiňiz!

SORAG-JOGAP: (+993 243) 3-00-10

Biz bilen aragatnaşyk saklaň!

«GÜNDOGDY» HUSUSY KÄRHANASY JEBELDE (BALKAN WELAÝATY) HALKARA HOWA MENZILINIŇ GURLUŞYGYNA BAŞLADY.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bu telekeçilik düzüminiň gurýan üçünji aeroport toplumydyr. Potratçy gurama Türkmenbadayň halkara howa menziliniň gurluşygyna gatnaşdy, Kerki şäherindäki halkara howa menziliniň toplumyny hem hususy kärhanasy gurdy. Balkan welaýatyndaky guruljak täze halkara howa menzili «2012-2030-njy ýyllar üçin Türkmenistanyň raýat awiasiýasyny ösdürmegiň milli maksatnamasynyň» çäklerinde gurulýan bäşinji infrastruktura obýekti bolar. Jebel halkara howa menziliniň meýdany 275 gektara barabar bolup, onuň düzümine ýolagçy we ýük terminallary, dispetçer punkty, halas ediş we ýangyna garşy göreş gulluklarynyň binalary, 3200 metr uçuş-gonuş zolagy we 6 uçara hem-de 4 dikuçara niýetlenen duralga gurlar, golaýyndaky ýerler badanlaşdyrlar.

Şunuň bilen, Balkan welaýatynyň täze guruljak halkara howa menzili agramy çäklendirilmedik we ýokary derejeli howa gämileri kabul edip biler, bu bolsa täze awiakompaniýalary çekmäge we ýük tarifleri bilen işlemäge mümkinçilik berer. Jebeldäki täze halkara howa menzili senagat taýdan ösen Balkan welaýatynyň üstünden geçýän sebit we sebitara ulag ýollarynyň wajyp bölegi hökmünde ähmiýet berip, toplumyň howa gämileriniň ähli görnüşini kabul etmäge mümkinçilik berýän ýerüsti enjamlar bilen üpjün ediler.Jebel halkara howa menziliniň toplumyny 2024-nji ýylda ulanmaga bermegi göz öňünde tutýar.

Hormatly ýolagçylar! Türkmenbaşy halkara howa menzilinde we Balkanabat şäherinde Russiýa Federasiýasynyň S7 awiakompaniýasynyň ähli ýerine ýetirýän ugurlary boýunça awiabilet satuwy ýerine ýetirilýär . Awiabiletleri Türkmenbaşy halkara howa menziliniň we Balkanabat şäher awiabilet kassalaryndan alyp bilersiňiz. Habarlaşmak üçin: 80024330025; 80022270960.

HOWA GATNAWLARYNYŇ REJESI

DUŞENBE

 • Aşgabat rejesi: Т5-242
  Üçýan wagty: 08:30
  Gonýan wagty: 09:30
 • Aşgabat rejesi: Т5-248
  Üçýan wagty: 21:50
  Gonýan wagty: 22:50

SIŞENBE

 • Aşgabat rejesi: Т5-244
  Üçýan wagty: 12:10
  Gonýan wagty: 13:10
 • Daşoguz rejesi: Т5-235
  Üçýan wagty: 14:00
  Gonýan wagty: 15:00
 • Aşgabat rejesi: Т5-248
  Üçýan wagty: 21:50
  Gonýan wagty: 22:50

ÇARŞENBE

 • Minsk rejesi: BRU-746
  Üçýan wagty: 05:45
  Gonýan wagty: 10:05
 • Aşgabat rejesi: Т5-242
  Üçýan wagty: 08:30
  Gonýan wagty: 09:30
 • Aşgabat rejesi: Т5-248
  Üçýan wagty: 21:50
  Gonýan wagty: 22:50

PENŞENBE

 • Aşgabat rejesi: Т5-244
  Üçýan wagty: 12:10
  Gonýan wagty: 13:10
 • Aşgabat rejesi: Т5-248
  Üçýan wagty: 21:50
  Gonýan wagty: 22:50

ANNA

 • Aşgabat rejesi: Т5-242
  Üçýan wagty: 08:30
  Gonýan wagty: 09:30
 • Daşoguz rejesi: T5-235
  Üçýan wagty: 14:00
  Gonýan wagty: 15:00
 • Aşgabat rejesi: Т5-246
  Üçýan wagty: 17:20
  Gonýan wagty: 18:20
 • Aşgabat rejesi: Т5-248
  Üçýan wagty: 21:50
  Gonýan wagty: 22:50

ŞENBE

 • Aşgabat rejesi: Т5-244
  Üçýan wagty: 12:10
  Gonýan wagty: 13:10
 • Aşgabat rejesi: T5-248
  Üçýan wagty: 21:50
  Gonýan wagty: 22:50

ÝEKŞENBE

 • Aşgabat rejesi: Т5-242
  Üçýan wagty: 08:30
  Gonýan wagty: 09:30
 • Aşgabat rejesi: Т5-246
  Üçýan wagty: 17:20
  Gonýan wagty: 18:20
 • Aşgabat rejesi: Т5-248
  Üçýan wagty: 21:50
  Gonýan wagty: 22:50

PrezentasiÝa

Türkmenistanyň Prezidentiniň “Awaza milli syýahatçylyk zolagy” baradaky Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenbaşy şäheriniň howa menziliniň toplumy 2010-njy ýylda guruldy.

Aşakdaky baglanşyga basyp, has jikme-jik tanşyp bilersiňiz

745000

Perronyň meýdany m.kw

800

Sagatda ýolagçylara hyzmat etmeklik

3500

Uçuş-gonuş zolagy m

17689

Ýuk daşamalar kg

SURATLAR


ÝolagÇylar ÜÇin maglumat


Hormatly ýolagçylar! Türkmenbaşy halkara howa menzilinde we Balkanabat şäherinde Russiýa Federasiýasynyň S7 awiakompaniýasynyň ähli ýerine ýetirýän ugurlary boýunça awiabilet satuwy ýerine ýetirilýär . Awiabiletleri Türkmenbaşy howa menziliniň we Balkanabat şäher awiabilet kassalaryndan alyp bilersiňiz. Habarlaşmak üçin: 80024330025; 80022270960.

TürkmenbaŞy halkara howa menziline gonýan daşary Ýurt awiakompaniÝalar

Awiakompaniýanyň ady

 • Aerotranscargo
 • National Airlines
 • Rom Cargo
 • Volga-Dnepr
 • Aviacon Zitotrans
 • Gelix Aerlines
 • Abakan Air
 • S7 Airlines
 • Belavia
 • Turkish Airlines
 • Moalem Aviation
 • Vulkan Air
 • Fleet Air Aviation
 • Avcon Jet
 • Ruby star

Degişli
ýurdy

 • Moldova
 • USA
 • Rumynia
 • Rusiýa
 • Rusiýa
 • Rusiýa
 • Rossiya
 • Rossiya
 • Belarus
 • Turkey
 • Gyrgyzystan
 • Ukraina
 • Hungary
 • San Marino
 • Belarus

Howa gämisiniň görnüşleri

 • B747
 • B747
 • B747
 • IL-76, AN-124
 • IL-76
 • IL-76
 • IL-76
 • A320
 • E195
 • A319,320,321,332
 • A300
 • An26
 • ATR72/li>
 • Ha420
 • IL62

745000, Balkan welaýaty,Türkmenbaşy ş., Awaza etraby, Aeroport şäherçesi, Türkmenbaşy halkara howa menzili.

Kanselýariýanyň: +993 (243) 3-00-01 (UTC+05:00/09:00-18.00)

Şertnamalar bölümi: +993 (243) 7-26-14 (UTC+05:00/09:00-18.00)

Dispetçerlik gullugy: +993 (243) 3-00-04 (24/7)

AÖDG: +993 (243) 3-03-18 (24/7)

Baş dispetçer: +993 (243) 3-01-00 (UTC+05:00/09:00-18.00)

Aeroportyň başlygy: +993 (243) 3-00-00 (UTC+05:00/09:00-20.00)